Οι νέοι άνθρωποι, αποτελούν το πιο ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι μιας κοινωνίας.
Τη δύναμη που, μέσα από την αμφισβήτηση, την αναζήτηση, την ανατροπή, οδηγεί τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις σε θετικές κατευθύνσεις, καινούριους δρόμους, καλύτερα αποτελέσματα.

Η νεολαία ήταν και – ευτυχώς – εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή δύναμη αλλαγής.
Μιας αλλαγής χρήσιμης παντού και περισσότερο από ποτέ απαραίτητης στην Κύπρο.

Για την πατρίδα μας, η αλλαγή δεν είναι σύνθημα.
Είναι κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα.

 • Αλλαγή προτεραιοτήτων.
 • Αλλαγή νοοτροπίας στην άσκηση της εξουσίας.
 • Αλλαγή στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη λύση του Κυπριακού.
 • Αλλαγή πολιτικής στην οικονομία.
 • Αλλαγή στο στόχο και το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής.
 • Αλλαγή της αντίληψης για τον τρόπο που το κράτος αντιμετωπίζει τον πολίτη και ειδικότερα τους νέους πολίτες,

Την Αλλαγή, σε όλα αυτά τα επίπεδα, επιδιώκει η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου.
Με αυτό το στόχο ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών και πολύ περισσότερο της νεολαίας.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλούς λόγους για να αποστρέφονται την πολιτική. Αναξιοκρατία, ψεύτικα λόγια, δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν, πολιτικές διαχείρισης χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, έλλειψη ενδιαφέροντος για τα πραγματικά τους προβλήματα.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως γιατί η νεολαία είναι επιφυλακτική, δύσπιστη, αρνητική απέναντι σε πολιτικούς και κόμματα. Γιατί, σε μεγάλο βαθμό, δεν συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Γιατί απέχει ακόμα και από την εκλογική διαδικασία.

Ακριβώς γι’ αυτό, ο Νικόλας Παπαδόπουλος καταθέτει μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις που ανακουφίζουν μεγάλα προβλήματα των νέων ανθρώπων.
Τη μόρφωση τους. Τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Τη διασφάλιση του ρόλου τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τη δυνατότητα τους να βρουν θέση στην αγορά εργασίας. Τις ευκαιρίες που δικαιούνται για να δημιουργήσουν και να διακριθούν.

Νέος και ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος πιστεύει στη δύναμη της νέας γενιάς.

Στη δύναμη της δικής του γενιάς.

Στη δύναμη της γενιάς που θα φέρει στην Κύπρο την Αλλαγή.

Συνοπτικά, οι πιο σημαντικές από τις προτάσεις μας για αποκατάσταση αδικιών
αλλά και για βιώσιμη ανάπτυξη που αφορούν τη νέα γενιά είναι:

 • Αναβάθμιση του θεσμού του «Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στα σχολεία.
 • Επέκταση του θεσμού των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγέλματα που απαιτούν πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες και επαγγέλματα.
 • Επαναφορά απαραίτητων κοινωνικών προγραμμάτων όπως είναι η φοιτητική χορηγία, το επίδομα τέκνου και τα στεγαστικά προγράμματα, υποστηρίζοντας τους φοιτητές μας αλλά και τους νέους μας που τώρα κτίζουν τις οικογένειες τους.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού forum νεολαίας, όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο νέες και νέοι κάτω των 30 ετών. Το forum θα αποτελέσει εργαλείο κατάθεσης προτάσεων, ανταλλαγής απόψεων και ζύμωσης ιδεών ανάμεσα στη νέα γενιά της Κύπρου και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
 • Αύξηση του ποσοστού δαπανών για Έρευνα και Καινοτομία, από το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σταδιακά στο 3% του ΑΕΠ έως το τέλος της πενταετίας, με βάση την Στρατηγική Ευρώπη 2020.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου Προγράμματος ενθάρρυνσης και εγκαθίδρυσης Νεοφυούς Εταιρείας (start-up company).
 • Οποιαδήποτε νέα επιχείρηση δραστηριοποιηθεί στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,
 • δεν θα πληρώνει εταιρικό φόρο για τα επόμενα 10 χρόνια,
 • δεν θα καταβάλλει μεταβιβαστικά για την όποια αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας
 • οι υπάλληλοι της δεν θα καταβάλουν φόρο εισοδήματος για τα πρώτα 5 χρόνια.
 • Δημιουργία Μητρώου Καινοτόμων επιχειρήσεων και Ταμείου Καινοτομίας, για την καταγραφή και στήριξη επιχειρήσεων με καινοτόμο δράση στη δημιουργία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
 • Σύσταση Συμβουλίου Οικονομικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, το οποίο θα έχει ως στόχο την ενθάρρυνση και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και παροχή, μέσω διαγωνισμού, πλήρως εξοπλισμένων επαγγελματικών χώρων στέγασης.
 • Ενίσχυση της αυτoαπασχόλησης με σχέδια στήριξης επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους ανέργους και τους ανέργους 35 – 50 ετών.
 • Απαλλαγή για 3 χρόνια από κάθε φορολογία νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 35 ετών, που ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις.
 • Αύξηση, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, των κονδυλίων που αφορούν προγράμματα εργοδότησης και επανεκπαίδευσης ανέργων στα 160 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να φτάσουν στο 2% των δαπανών του προϋπολογισμού.
 • Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα απευθύνονται σε νέους άνεργους πτυχιούχους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έρευνας και καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη νέων σχεδίων για ενθάρρυνση της νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας
 • Επέκταση του επιδόματος ανεργίας από τους 6 στους 9 μήνες για να ενισχυθούν οι μακροχρόνια άνεργοι.
 • Προώθηση προγραμμάτων υποστήριξης εναλλακτικής και ευέλικτης εργοδότησης (μερική απασχόληση, τηλε-εργασία, ευέλικτο ωράριο).
 • Μείωση του ετήσιου τέλους των εταιρειών από €350 σε €150.
 • Δημιουργία εθνικού προγράμματος προσέλκυσης Κυπρίων αποδήμων.

Εμπιστευόμαστε τη νέα γενιά.

Θέλουμε να της δώσουμε τα εφόδια που χρειάζεται για να σχεδιάσει το μέλλον της, εδώ, στην Κύπρο.
Για να δημιουργήσει και να διακριθεί. Για να μας φέρει και πάλι στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της Ευρώπης.

Ο λαός μας, με τις θυσίες του, έχει κερδίσει το δικαίωμα της ευημερίας, της ελπίδας και της προοπτικής.

Οι νέοι άνθρωποι αξίζουν το καλύτερο.
Με την πολιτική μας, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να το έχουν.

Η Αλλαγή έρχεται...
00Μέρες
00Ώρες
00Λεπτά
00Μέρες