Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας, απαιτεί, ανάμεσα στα άλλα, την άμεση βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές και απαραίτητες υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας, καθώς και την συντονισμένη δράση του Κράτους για την παροχή ενημερωτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών.

Άμεση πρόσβαση, απαραίτητες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη ενημέρωση, αποτελούν τις βάσεις που θα εξασφαλίσουν την πραγματική επιτυχία του ΓΕΣΥ.

Για αυτό η κυβέρνηση του Νικόλα Παπαδόπουλου, θα δημιουργήσει Κέντρα Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών (ΚΕΥΠ).

Σκοπός των ΚΕΥΠ (που θα λειτουργούν στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – (ΚΕΠ) είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ολοκληρωμένη ενημέρωση και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με την πρόσβαση τους στη δημόσια υγεία.

 • Τα ΚΕΥΠ θα δημιουργηθούν σε όλες τις πόλεις και σταδιακά και σε στρατηγικές κωμοπόλεις της ελεύθερης Κύπρου.
 • Τα ΚΕΥΠ, μέσα από τη σωστή στελέχωση με εκπαιδευμένους λειτουργούς, θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που θα χρειάζεται ο πολίτης για να κάνει χρήση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο του ΓΕΣΥ.
 • Μέσω των ΚΕΥΠ, ο πολίτης θα μπορεί:
  – να κλείνει άμεσα ραντεβού με τον ειδικό γιατρό που επιθυμεί για κάθε βαθμίδα παροχής φροντίδας υγείας
  – να ανανεώνει την επαναλαμβανόμενη συνταγή του,
  – να αποκτά την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ του.
 • Τα ΚΕΥΠ θα:
  – είναι υπεύθυνα για την ασφαλή διαχείριση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Αρχείου των πολιτών με στόχο την άμεση πρόσβαση τους στα ιατρικά τους αρχεία.
  – έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν όλους τους πολίτες σχετικά με τις νομοθεσίες, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο ΓΕΣΥ.
  – θα παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες που δεν έχουν δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε άτομα με ειδικές παθήσεις που θα χρειάζονται άμεση διευκόλυνση και φροντίδα από εξειδικευμένα κέντρα.
  – θα παρέχουν υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους πολίτες χρειάζονται να μεταβούν σε εξειδικευμένα κέντρα υγείας του εξωτερικού.
  – Θα προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα θέματα διασυνοριακής περίθαλψης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Η δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία θα αποτελέσουν ένα καθοριστικό βήμα για την αποφόρτιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Ο «μεγάλος ασθενής», επιτέλους, θα αρχίσει  να αναρρώνει.

 

x
Με σεβασμό και ευαισθησία, οι προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου για την ευημερία των ζώων.