Το Κυπριακό Ενεργειακό Σύστημα νοσεί.  Νοσεί σοβαρά και νοσεί εδώ και δεκαετίες. Είναι ένα σύστημα το οποίο παραμένει βασικά το ίδιο εδώ και 50 χρόνια, εάν εξαιρέσουμε το μικρό βαθμό διείσδυσης των ΑΠΕ που η κυβέρνηση το παρέλαβε στο 8,1% του ενεργειακού μας μείγματος και το παραδίδει -με βάση έκθεση της Ε.Ε- λίγο πάνω από το 9,1%.

Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από μαζικές εισαγωγές αργού πετρελαίου -και μετά το 2004- πετρελαϊκών προϊόντων που καλύπτουν το 91% της ενεργειακής μας κατανάλωσης και το 91% της ηλεκτροπαραγωγής μας, καταγράφοντας αρνητικά ρεκόρ παγκοσμίου επιπέδου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εθνική οικονομία, η επιχειρηματική και βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα και ο καθένας από εμάς ως καταναλωτές ενέργειας είμαστε όμηροι των διεθνών τιμών πετρελαίου. Είμαστε οι τελευταίοι Ευρωπαίοι πολίτες που παραμένουμε σε αυτό το καθεστώς ομηρίας.  

Το σύστημα αυτό δεν είναι βιώσιμο, ούτε από περιβαλλοντική ούτε από οικονομική άποψη. Είναι δομικά αντιαναπτυξιακό. Δεν φέρνει επενδύσεις και δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Διώχνει επενδύσεις και κρατά το ενεργειακό δυναμικό της χώρας στάσιμο επιβαρύνοντας την οικονομία μας με υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το ενεργειακό πρόγραμμα του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας Νικόλα Παπαδόπουλου επιδιώκει το δομικό εκσυγχρονισμού αυτού του απαρχαιωμένου, ρυπογόνου και απομονωμένου συστήματος μέσα από την προώθηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής βραχυπρόθεσμου (έως το 2023) και μεσοπρόθεσμου (έως το 2030) ορίζοντα.

Η Στρατηγική αυτή θα ισορροπεί ανάμεσα στις θεμελιώδεις παραμέτρους της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της διασφάλισης της ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας, και θα υλοποιηθεί εντός της επόμενης 5ετίας με βάση τους ακόλουθους επτά άξονες:  

(1) Την εισαγωγή ΥΦΑ μέσω της λεγόμενης Ενδιάμεσης Λύσης έως το 2020 κάτι που ωστόσο θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί εδώ και 11 έτη. Η ενδιάμεση λύση προτάθηκε το 2007 από τον Τάσο Παπαδόπουλο και θα μπορούσε εδώ και περίπου μια δεκαετία να εισάγει σε τιμές χαμηλότερες του εισαγόμενου μαζούτ/ντίζελ, περιβαλλοντικά καθαρότερο και ενεργειακά αποδοτικότερο φυσικό αέριο, μειώνοντας τους ρύπους και το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η κυβέρνηση διαπραγματευόταν επί τρία έτη (2014-2017) την τρίτη προσπάθεια υπογραφής Ενδιάμεσης Λύσης, δεν κατέληξε σε καμία συμφωνία και λίγους μήνες μετά την επαναπροκήρυξε. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διασφάλιση ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων θα προχωρήσουμε στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και στη συνομολόγηση 7ετούς ή 10ετούς συμβολαίου εισαγωγής ΥΦΑ σε τιμές εγγυημένα χαμηλότερες από τις τιμές των εισαγόμενων μαζούτ/ντίζελ.

Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων που καταβάλλουμε ως έμμεσο πρόστιμο στην Ε.Ε. για χρήση ρυπογόνων καυσίμων, ελαττώνοντας και την τιμή του ηλεκτρισμού. Κυρίως όμως θα αυξήσει κατακόρυφα την ενεργειακή αποδοτικότητα της οικονομίας μας που βρίσκεται μόνο στο 32% του εθνικού στόχου, μη επίτευξη του οποίου θα επιβαρύνει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

(2) Την εξαγωγή του συνόλου του πιστοποιημένου αποθέματος του πεδίου Αφροδίτη προς τα τερματικά υγροποίησης της Αιγύπτου -και κατά προτίμηση τη Νταμιέττα- έτσι ώστε να έχουμε τα πρώτα έσοδα από την πώληση αερίου εντός της επόμενης 5ετίας.

Η επιλογή της Νταμιέττα κατά βάση προκρίνεται αφενός διότι το κόστος κατασκευής του αγωγού από την Αφροδίτη στο εν λόγω τερματικό είναι το μισό συγκριτικά με τον εναλλακτικό προορισμό του τερματικού στο Ίντκου και αφετέρου γιατί έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε το σύνολο της δυναμικότητας του μόνοι μας σε βάθος σχεδόν 20 ετών χωρίς τη συνδρομή ισραηλινού αερίου.

Η κάλυψη του συνόλου των εσωτερικών μας αναγκών από την Ενδιάμεση Λύση θα επιτρέψει να εξαχθεί το 100% (αντί του 85%-90%) της δυναμικότητας του πεδίου, καθιστώντας την επένδυση πιο αποδοτική και τα μελλοντικά έσοδα του κράτους πιο ουσιαστικά και πιο σύντομα.

Θα υπογράψουμε τη σχετική διακυβερνητική συμφωνία με την Αίγυπτο -που η κυβέρνηση θυμήθηκε μετά από το 2015 προεκλογικά- πριν περάσει το πρώτο έτος από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Το δε συμβόλαιο εξαγωγής/πώλησης θα έρθει μέσα στο τρίτο εξάμηνο της θητείας μας, έτσι ώστε μετά από 3 έως 3,5 έτη να υπάρξουν οι πρώτες εξαγωγές δηλαδή μέσα στο 2022.

Η δέσμευση της κυβέρνησης στο προεκλογικό πρόγραμμα του κ. Αναστασιάδη ότι θα έχουμε αέριο από την Αφροδίτη είναι εντελώς ανεδαφική και η κυβέρνηση έχει βαρύτατη ευθύνη για τη διαπραγματευτική αβελτηρία που έχει επιδείξει με αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από οκτώ χρόνια και δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ από την μη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, τη μη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μη-ανάπτυξη των υποδομών και δικτύων.

Ακόμη και εάν η κυβέρνηση υπέγραφε αύριο συμβόλαιο πώλησης αερίου -πράγμα αδύνατον- θα έπρεπε να περιμένουμε -στην καλύτερη περίπτωση το 2022- για να δούμε έσοδα από εξαγωγές, δηλαδή 11 έτη μετά την ανακάλυψη του πεδίου το 2011. Σε αντιδιαστολή, το Ζόρ ανακαλύφθηκε το 2015, πιστοποιήθηκε το 2015 και άρχισε την παραγωγή του τον Δεκέμβριο του 2017!

(3) Την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της  κατασκευής ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Κύπρου με την Αίγυπτο και το Ισραήλ και σε μεταγενέστερη φάση με το Ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω της Ελλάδας. Οι διασυνδέσεις αυτές θα άρουν τον αυτό-αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα ενεργειακά συστήματα των γειτόνων της, τη στιγμή μάλιστα που προχωράει ταχύτατα -με την κυβέρνηση Αναστασιάδη να παρακολουθεί ως απλός θεατής- η ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας-Κατεχομένων.

Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης θα βελτιώσει κατακόρυφα την ασφάλεια τροφοδοσίας του ηλεκτρικού ρεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστατεύοντας μας από ένα νέο ενεργειακό «σόκ» τύπου Μαρί. Θα ανοίξει την αγορά δημιουργώντας επενδυτικό ενδιαφέρον ιδίως για την ανάπτυξη ΑΠΕ με αποτέλεσμα να δημιουργήσει προϋποθέσεις ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού προς το τελικό συμφέρον του καταναλωτή και των επιχειρήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν τα ενεργειακά κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα έρθουν νέες επενδύσεις -ιδίως στον τομέα των ΑΠΕ- και θα επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε βάθος 5ετίας. Η ηλεκτρική διασυνδετικότητα άλλωστε αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δυναμική ανάπτυξη των ΑΠΕ και την αύξηση της συμμετοχής τους στο ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής που βρισκόταν το 2016 -με βάση τα επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)- μόλις στο 8,4% του συνόλου ηλεκτροπαραγωγής έναντι δεσμευτικού στόχου 16% έως το 2020

(4) Την επιθετική διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος έχει ένα από τα μεγαλύτερα δυναμικά ΑΠΕ εντός της Ε.Ε. -ιδίως σε ότι αφορά τον τομέα των Φωτοβολταϊκών – αλλά όπως προαναφέραμε βρισκόμαστε κάτω από το 50% του δεσμευτικού στόχου για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής της ΚΔ, για τη μη επίτευξη του οποίου κινδυνεύουμε με πρόστιμο από την Ε.Ε.

Η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού μετά το 2019 θα δώσει νέα ώθηση στην αγορά ΑΠΕ, η οποία από μόνη της ωστόσο δεν επαρκεί για να δώσει τη δέουσα αναπτυξιακή δυναμική. Αυτή θα την επιτύχουμε μέσα από τις ακόλουθες διοικητικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες:

 • Τη θεσμοθέτηση και αποτελεσματική λειτουργία μιας υπηρεσίας One-Stop Shop στην Υπηρεσία Ενέργειας με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ, όπως υπάρχει σε άλλα 12 κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 • Τη συγκρότηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση επενδύσεων σε ΑΠΕ όπως ισχύει σε άλλα 17 κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 • Την αυτόματη κατοχύρωση αδειοδοτήσεων για επενδύσεις ΑΠΕ σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του κράτους χάσουν με αποδεδειγμένη δική τους υπαιτιότητα τις χρονικές διορίες για να απαντήσουν στον υποψήφιο επενδυτή, όπως ισχύει σε ορισμένα από τα πλέον επιτυχημένα -από άποψη διείσδυσης ΑΠΕ- κράτη μέλη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
 • Την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Μοντέλου Feed in Premium (FIP) για νέες επενδύσεις με τον παράλληλο μακροπρόθεσμο διαγωνιστικό προγραμματισμό ανάπτυξης ΑΠΕ σε βάθος 5-7 ετών με κριτήρια αγοράς και μεταβαλλόμενες τιμές στήριξης. Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις υπό το μοντέλο FIT δεν θα επηρεασθούν, ενώ οι αποκοπές που έγιναν το 2013 στους παραγωγούς ΑΠΕ θα επιστραφούν άμεσα.
 • Το μοντέλο FΙP θα εισάγει κανόνες ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού των ΑΠΕ, έτσι ώστε να αξιοποιούνται προς όφελος του τελικού καταναλωτή οι ραγδαίες μειώσεις στο κόστος ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ και να προστατεύονται οι κρατικές ενισχύσεις από δυσανάλογα υψηλούς-με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα- εσωτερικούς βαθμούς απόδοσης των επενδύσεων ΑΠΕ (Internal Rate of Return-IRR).
 • Παράλληλα με τη σταδιακή εισαγωγή του μοντέλου FΙP, προτείνουμε για ώριμα-από αδειοδοτικής άποψης- έργα ΑΠΕ, μια εγγυημένη floor price τιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα 5-7 ετών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων από τον τραπεζικό τομέα. Η τιμή αυτή θα καθορισθεί κατόπιν μελέτης των αρμοδίων φορέων και της σχετικής έγκρισης της ΡΑΕΚ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
 • Την απορρόφηση σημαντικού μέρους των εσόδων από τις πωλήσεις των δικαιωμάτων για τις εκπομπές ρύπων από το ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) έτσι ώστε να αυξηθεί το προβληματικό του αποθεματικό.
 • Την ανάπτυξη ειδικού πλαισίου στήριξης επενδύσεων για πλωτά και για μικρά φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρισμού και γενικά την ενίσχυση καινοτόμων έργων ΑΠΕ που μπορούν να στηριχθούν από την Ε.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρισμού.
 • Την αναπροσαρμογή των χρεώσεων αυτοπαραγωγής ΑΠΕ προς όφελος των αυτοπαραγωγών κατόπιν σχετικής μελέτης με τη συμμετοχή της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ.
 • Τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από τη διεύρυνση του καθεστώς Net Metering στις Επιχειρήσεις έως 50kWp και την εγκατάσταση συστημάτων smart metering.
 • Τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε όλες τις εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ
 • Τη δημιουργία φορέα αποθήκευσης δεδομένων ΑΠΕ και τον καθορισμό γεωγραφικών ζωνών που δύναται να γίνει ανάπτυξη ΑΠΕ μακριά από Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με στόχο την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών.
 • Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (smart grid) με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ.
 • Την εγκατάσταση Φ/Β στα δημόσια & κυβερνητικά κτήρια όπως και στη νότια πλευρά των υπεραστικών δρόμων έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού για το δημόσιο και να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
 • Την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των αναπτυξιακών εταιριών των δήμων και κοινοτήτων ως παραγωγών ΑΠΕ και έργων Εξοικονόμησης κατά το ευρωπαϊκό παράδειγμα των ενεργειακών κοινοτήτων (energy communities)
 • Τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για ΑΠΕ μέσω ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων εθνικών και ευρωπαϊκών
 • Την επιδότηση κατασκευής 5.000 φωτοβολταϊκών στεγών σε οικίες απόρων και πολυτέκνων με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.

(5) Τον εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, η οποία σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο (2017) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΣΔΕΑ) υπολείπεται λόγω κυβερνητικών καθυστερήσεων κατά 68% του εθνικού στόχου αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας έως το 2020. Η υλοποίηση της Ενδιάμεσης Λύσης Φυσικού Αερίου θα καλύψει περίπου το 50% του στόχου εξοικονόμησης έως το 2020. Ωστόσο δεν επαρκεί για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμού στόχου για την περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο 27% έως το 2030. Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς προτείνουμε:

 • Την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων, έτσι ώστε  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να έχουν σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο κατ’ εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.
 • Την άμεση έκδοση νέου προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’Οίκον σε βάθος 5ετίας με την παράλληλη ισχυρή μόχλευση των πενιχρών εθνικών πόρων μέσα από τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια της ΕΤΕ (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).
 • Την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση, ειδικότερα όσον αφορά: υφιστάμενα κτίρια, δομικά στοιχεία στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση και τεχνικά συστήματα κτιρίων όταν εγκαθίστανται, αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται.
 • Την παροχή φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Την παροχή φορολογικών κίνητρων όπως η μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε εφαρμογές συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες.
 • Την εκπόνηση αυστηρού προγράμματος για αναβάθμιση όλων των κυβερνητικών κτιρίων-με προτεραιότητα τα σχολεία και τα νοσοκομεία ώστε να πληρούν τα κριτήρια της μηδενικής παραγωγής εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέχρι και το 2020 και διασφάλιση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του, τομέας όπου έχουν παρατηρηθεί μεγάλες καθυστερήσεις.
 • Τη συγκρότηση Σώματος Ενεργειακών Ελεγκτών υπό την Υπηρεσία Ενέργειας έτσι ώστε να αυξηθεί η ποιότητα και η συχνότητα των περιοδικών ελέγχων που πρέπει να γίνονται επί των εκδιδόμενων από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές πιστοποιητικών ενεργειακής αποδοτικότητας. Παράλληλα οι δειγματοληπτικοί αυτοί έλεγχοι θα διαπιστώνουν κατά πόσο διενεργούνται οι προβλεπόμενοι από το νόμο έλεγχοι, ιδίως σε ότι αφορά τις αγοραπωλησίες ή ενοικιάσεις ακινήτων

(6) Την επιθετική διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές που δυστυχώς βρίσκονται μόλις στο ¼ του εθνικού στόχου που προβλέπει τη χρήση μη πετρελαϊκών καυσίμων για το 10% των μεταφορών έως το 2020. Για την επίτευξη αυτού εξαιρετικά δύσκολου στόχου αλλά και για τη συμμόρφωση μας με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και τους στόχους πλαίσιο της Ε.Ε. για το 2025, προτείνουμε:

 • Τη θέσπιση ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα τηρεί πλήρως τα σχετικά ευρωπαϊκά κριτήρια με βάση την οδηγία 2014/94/ΕΕ για την προώθηση εναλλακτικών καυσίμων με έμφαση τα βιοκαύσιμα, τη χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου στα επιβατικά αυτοκίνητα, τη χρήση ΥΦΑ για βαρέα οχήματα και για ναυτιλιακό καύσιμο και τη χρήση της ηλεκτροκίνησης
 • Την παροχή περαιτέρω φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη των ανωτέρω εναλλακτικών μορφών καυσίμων και τη μείωση των φόρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της υγραεριοκίνησης.
 • Ειδικότερα για την ηλεκτροκίνηση προτείνεται η σταδιακή ανανέωση του κρατικού στόλου με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η διασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επέκταση του υφιστάμενου περιορισμένου δικτύου ηλεκτροκίνησης.
 • Ειδικότερα για την υγραεριοκίνηση, που μπορεί να αποτελέσει την ταχύτερη μέθοδο μείωσης της απόλυτης εξάρτησης μας από τα πετρελαιοειδή με σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη, εισηγούμαστε:
  • Τη μείωση των τελών ταξινόμησης και των τελών άδειας κυκλοφορίας κατά 50% για όλα τα υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα
  • Την επιδότηση της μετατροπής κινητήρων των αυτοκινήτων
  • Την εισαγωγή μίας ποικιλίας υγραερίου για όλες τις χρήσεις, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή μεγάλων όγκων για να ανοίξει η αγορά και να αυξηθεί η αποδοτική χρήση υγραερίου στην εθνική οικονομία.
 • Τη θέσπιση Ειδικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση της διείσδυσης των ανωτέρω εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές και την αξιοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του πρόσφατου (2017) Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ευρύτερη Δυνατή Χρήση Εναλλακτικών Καυσίμων και την αποτελεσματική μόχλευση των διαθέσιμων εθνικών πόρων.
 • Την άμεση γενική αναθεώρηση των τελών ταξινόμησης των αυτοκινήτων με βάση πρωτίστως περιβαλλοντικά κριτήρια και την απορρόφηση μέρους των τελών αυτών από το Ειδικό Ταμείο Προώθησης Εναλλακτικών Καυσίμων.

(7) Το θεσμικό εκσυγχρονισμό της Διοικητικής Μηχανής και τη συγκρότηση Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η ενεργειακή πολιτική λόγω της άμεσης συσχέτισης της με το περιβάλλον, την οικονομία αλλά και την εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σχεδιασμού ενός και μόνο υπουργείου ή φορέα και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από μια και μόνο κυβέρνηση.

Στη χώρα μας δεν διαθέτουμε δυστυχώς ούτε την κουλτούρα ούτε τις δομές διασφάλισης ενός επιτυχημένου διυπουργικού & δι-υπηρεσιακού συντονισμού, ιδίως εάν αυτός ο συντονισμός απαιτείται σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και με γνώμονα τον ευρύτερο διοικητικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του κράτους εισηγούμαστε:

 • Τη διεύρυνση της συμμετοχής του Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΣ) που λειτουργεί υπό τον ΠτΔ έτσι ώστε να συμμετάσχει σε αυτό, η ΑΗΚ και ο ΔΣΜΚ. Ενεργειακή Στρατηγική χωρίς τη συμμετοχή της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρίας της χώρας δεν νοείται.
 • Την υπαγωγή του ΣΕΣ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) που θα λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας γιατί η Ενέργεια θα αποτελέσει ζωτικής σημασίας πτυχή της συνολικής Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας.
 • Τη συγκρότηση -υπό το συντονισμό του ΣΕΑ- εντός 12 μηνών από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, της Μακροπρόθεσμης Ενεργειακής Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΜΕΣΚΔ) έως το 2030.
  • Στη διυπουργική και διυπηρεσιακή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την εκπόνηση της ΜΕΣΚΔ θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Ενέργειας, Εξωτερικών, Άμυνας, Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Μεταφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του ΠτΔ (σε ρόλο συντονιστή), ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, και οι Πρόεδροι της ΡΑΕΚ, της ΑΗΚ, του ΔΣΜΚ, της ΕΥΚ, και της ΔΕΦΑ. Συμβουλευτικό ρόλο θα έχουν επίσης φορείς όπως το ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ όπως και οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι παραγωγής ΑΠΕ, Εναλλακτικών Καυσίμων και Εταιριών παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).
  • Επιχειρησιακό μέρος της ΜΕΣΚΔ θα αποτελέσει το Ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το Ενοποιημένο Σχέδιο θα πάρει τη μορφή Νόμου Πλαισίου και θα επικαιροποιείται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση. Το ΣΕΣ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και η ΡΑΕΚ θα αναλάβουν την ευθύνη εκπόνησης ετήσιας έκθεσης προόδου που θα κοινοποιείται στον ΠτΔ, τους αρμόδιους υπουργούς και την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής
 • Την επείγουσα συγκρότηση ειδικής μονάδας one-stop-shop για τις αδειοδοτήσεις των έργων που υπάγονται στον Κανονισμό των Ευρωπαϊκών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI-Projects of Common Interest), όπως ο αγωγός αερίου East Med και το υποβρύχιο καλώδιο Euro-Asia Interconnector προς εφαρμογή σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, τομέα όπου έχουν επίσης καταγραφεί τεράστιες καθυστερήσεις με ευθύνη της κυβέρνησης.  
Η Αλλαγή έρχεται...
00Μέρες
00Ώρες
00Λεπτά
00Μέρες