Η δημόσια διοίκηση της χώρας μας υποαξιοποιεί τραγικά τις δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, με συνέπεια οι πολίτες να ταλαιπωρούνται, δαπανώντας χρόνο και χρήματα και το κράτος να λειτουργεί πολύ πιο αργά και πολύ λιγότερο αποτελεσματικά απ’  ότι θα έπρεπε.  Απαιτείται ευρύτατος ψηφιακός  μετασχηματισμός . Εγκαθίδρυση  νέου τρόπου διακυβέρνησης.  Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ήρθε η ώρα για την  e-Cyprus.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν σήμερα έχουμε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μπορούμε να αιτηθούμε επιδόματα και να λάβουμε άμεσα και ηλεκτρονικά απαντήσεις; Μπορούμε να τυπώσουμε πιστοποιητικά στο δικό μας χώρο αποφεύγοντας πολύπλοκες διαδικασίες; Μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια εγγραφή σε σχολείο ή να αιτηθούμε αναγνώριση τίτλων σπουδών, αποφεύγοντας την κλασική γραφειοκρατία; Μπορεί να αιτηθεί κάποιος άδεια οικοδομής άμεσα και ηλεκτρονικά χωρίς να χαθεί σε ένα τσούρμο χαρτιά; Η απάντηση σε όλα είναι όχι. Κανένα από αυτά δε γίνεται ηλεκτρονικά, πιθανώς να απαιτείται η φυσική μας παρουσία σε περισσότερα από ένα σημεία και σίγουρα πρέπει να παραχωρηθούν τα ίδια στοιχεία σε διάφορες υπηρεσίες.

Η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας έχει γνωρίσει πολλές προσπάθειες για αλλαγές, χωρίς όμως τα αποτελέσματα να έχουν δικαιώσει τις προσδοκίες όλων μας. Εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εμπόδια στην εισαγωγή καινοτομιών, όπως είναι η οργανωτική ακαμψία, οι καθεστωτικές νοοτροπίες αλλά και οι απαρχαιωμένες υποδομές και συστήματα. Τυπικό παράδειγμα η πολυδιαφημιζόμενη Αριάδνη, που όντως είναι μια εξαιρετική ιδέα, όμως δυστυχώς απ’ ότι φαίνεται η Αριάδνη έχασε το Μίτο της. Έχει εξελιχθεί σε ένα δύσχρηστο εργαλείο που αποτελεί μόνο την πρόσοψη ορισμένων συστημάτων. Διαπιστώνεται άγνοια των λειτουργικών κινδύνων και μέτρων για ασφάλεια των πληροφοριών, καθώς και απουσία της όποιας στρατηγικής για το που θέλουμε να φτάσουμε. Η Αριάδνη έχε πετύχει να μετασχηματίσει την κλασική γραφειοκρατία σε ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

Για να αντιστρέψει κανείς την αρνητική αυτή πραγματικότητα πρέπει να απαντήσει ένα πολύ βασικό ερώτημα. Ποια προβλήματα καλούμαστε να επιλύσουμε; Το βασικότερο είναι η απουσία αρχιτεκτονικής και ο ελλιπής σχεδιασμός για υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ελλιπής διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου και των κανονιστικών διατάξεων καθώς και οι ατέρμονες διαδικασίες των διαγωνισμών που καταλήγουν σε προμήθειες παρωχημένων προϊόντων, είναι μερικά ακόμα από τα κύρια προβλήματα. Τελικά δεν εξυπηρετείται ούτε ο πολίτης, ούτε οι επιχειρήσεις, μα ούτε ο δημόσιος λειτουργός.

Το εγχείρημα της μετάβασης από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση απαιτεί όραμα, διάθεση αλλαγής, αλλά και σκέψη έξω από το κουτί. Και εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να το πράξουμε. Η ιδέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει αρχίσει πλέον να ωριμάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Διακρίνονται ξεκάθαρα τέσσερις οντότητες στις οποίες η κάθε κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες της. Κι αυτές είναι ο πολίτης, η επιχείρηση, η ίδια η κυβέρνηση και φυσικά οι δημόσιοι λειτουργοί, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση είναι και εργοδότης.

Το πρώτο συστατικό στοιχείο της δομής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που οραματιζόμαστε, αποτελεί μία ενιαία ιστοσελίδα φιλική προς το χρήστη και συμβατή με όλες τις φορητές συσκευές, που θα στεγάσει όλα τα υπουργεία, τα τμήματα και τις υπηρεσίες τους. Απώτερος στόχος θα είναι η κατάργηση των 188 ήδη υφιστάμενων ιστοσελίδων στατικού περιεχομένου που συντηρούνται ξεχωριστά από κάθε οντότητα, ενώ επιπρόσθετα και ως επακόλουθο, θα μειωθεί το μέτωπο που εκτίθεται σήμερα σε κυβερνοεπιθέσεις.

Το δεύτερο συστατικό στοιχείο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που οραματιζόμαστε, είναι μία διαδικτυακή πύλη για όλους τους δημόσιους λειτουργούς που θα εξασφαλίσει ένα ζωντανό και ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το Τμήμα Προσωπικού. Μέσω αυτής, οι υπάλληλοι θα μπορούν να διαβάζουν ανακοινώσεις, να ενημερώνονται για πιθανές τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορα θέματα, εγκυκλίους, πολιτικές, εγχειρίδια, νομοθεσίες, να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκούν αρτιότερα τα καθήκοντα τους μελετώντας/παρακολουθώντας εκπαιδευτικό υλικό, να αυτοεξυπηρετούνται σε θέματα μισθοδοσίας, αλλά και αδειών  και τέλος να αξιολογούν και να αξιολογούνται.

Το τρίτο συστατικό στοιχείο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που οραματιζόμαστε, είναι μία διαδικτυακή πύλη για όλους τους πολίτες και για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία θα αποτελέσει σημείο μίας στάσης, όπου θα μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Μέσα από αυτή, θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται ηλεκτρονικά και οι οποίες σταδιακά θα αυξάνονται, θα ενισχύονται και θα βελτιστοποιούνται. Θα μπορούν να έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή ποια δεδομένα φυλάγονται και που, καθώς και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά. Όλα τα ανωτέρω θα έχουν απώτερο στόχο την αλληλεπίδραση με την κυβέρνηση από το δικό τους χώρο, οποιαδήποτε μέρα και ώρα τους βολεύει, καθιστώντας την πληροφόρηση προσιτή για άτομα γηραιότερα, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το τέταρτο συστατικό στοιχείο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που οραματιζόμαστε, είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης της σχέσης μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση, την οποίο θα διαχειρίζονται κατάλληλα εκπαιδευμένοι λειτουργοί, οι οποίοι θα υποδέχονται τα αιτήματα από τη διαδικτυακή πύλη και θα διασφαλίζουν ότι αυτά εξυπηρετούνται σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια. Ο χρήστης μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας δε θα χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται με την εξυπηρέτησή του. Θα παραλαμβάνει απλά και μόνο το αποτέλεσμα της υπηρεσίας μέσω της πλατφόρμας, χωρίς να εμπλέκεται στα ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης. Η χρήση τεχνολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης για ταχύτερη λήψη αποφάσεων, καθώς και η συμμετοχή σε έρευνες και προγράμματα ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, αποτελεί την κορύφωση αυτής της πλατφόρμας.

Σήμερα ο τόπος χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον ψηφιακό  μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι σπασμωδικά και μεμονωμένα έργα μηχανογράφησης ή ψηφιοποίησης. Μία δομή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης, η οποία όχι μόνο να ανταποκρίνεται στις πολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης αλλά και να είναι ικανή να πετύχει τη μέγιστη συμμετοχή των δημόσιων λειτουργών, των πολιτών και των επιχειρήσεων στο σύγχρονο κράτος. Διοίκηση με στόχους, προσηλωμένη στο αποτέλεσμα, με αξιολόγηση, με αξιοκρατία, με διαφάνεια, αλλά προπαντός με επίγνωση των κινδύνων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτό λοιπόν παρουσιάζουμε σήμερα, τη δομή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα θέσει προς υλοποίηση ο Νικόλας τον Μάρτη του 2018.

Με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναμένουμε πολλαπλά οφέλη για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, αλλά διακρίνουμε κάποια με ευρύτερο αντίκτυπο όπως την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων λειτουργών, τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές θεσπίζοντας την ισότιμη μεταχείριση όλων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνοντας πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης μιας διαδικασίας, η πρόσβαση στις υπηρεσίες 24 ώρες/24ωρο καθημερινά, χωρίς να απαιτείται η φυσική μας παρουσία. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στη δραστική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση φέρνει μια πραγματική αλλαγή. Φέρνει την ελπίδα για ένα σύγχρονο κράτος πιο κοντά στον πολίτη και την επιχείρηση. Η αξιοπιστία του Νικόλα Παπαδόπουλου εγγυάται την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Κίνδυνοι – Παράγοντες Επιτυχίας

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ίσως ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας. Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων θα διασφαλιστούν ακολουθώντας διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, θεσπίζοντας προληπτικά μέτρα, αλλά και μέτρα άμεσης δράσης σε περιστατικά ασφαλείας. Στόχος η εμπέδωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, ότι λαμβάνει, αναθεωρεί συνεχώς και ενισχύει αναλόγως τα μέτρα ασφαλείας που κρατούν καλά προστατευμένα τα προσωπικά του δεδομένα.

Συνδεσιμότητα

Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο πρέπει να είναι συνεχής και απρόσκοπτη, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Οι ταχύτητες του διαδικτύου πρέπει να είναι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ικανότητες/Προσόντα

Παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της διαδικτυακής πύλης για πολίτες και επιχειρήσεις. Εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν για αυτό το σκοπό, σε συνεργασία και συγχρηματοδότηση με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, σχετικά μαθήματα θα είναι δυνατό να παρέχονται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ηλικίας, και τοποθεσίας.

Έλεγχος Δεδομένων από Πολίτες

Οι πολίτες πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Οι πολίτες δικαιούνται και θα γνωρίζουν ποια δεδομένα τους αποθηκεύονται από το κράτος, πού φυλάγονται αυτά και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγμή. Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή/και διάδοση τους θα ποινικοποιηθεί.

Ενιαία Ψηφιακή Ταυτότητα

Με τη χρήση αυτής της ταυτότητας, η οποία δε θα διαφέρει από τη σημερινή μας ταυτότητα, οι πολίτες θα αυθεντικοποιούνται και θα εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πολιτική Αποποίησης Κληρονομιάς

Με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα θα αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην εισαγωγή καινοτομιών, όπως είναι η οργανωτική ακαμψία, οι θεσμικοί και νομικοί περιορισμοί, η κουλτούρα και οι καθεστωτικές νοοτροπίες, αλλά και οι απαρχαιωμένες υποδομές και τα συστήματα. Μιλώντας για τεχνολογίες διαδικτύου, πρέπει να έχουμε την ευελιξία να αναδιοργανώνουμε τον τρόπο λειτουργίας και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, για να μπορούμε να ακολουθούμε τους ταχύτατους ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσεται η τεχνολογία.

Η Αλλαγή έρχεται...
00Μέρες
00Ώρες
00Λεπτά
00Μέρες