Το δικαίωμα ιδιοκτησίας σημαίνει δικαίωμα κατοχής και επιστροφής. Το περιουσιακό δεν είναι πρόβλημα κτηματομεσητικό ή απαλλοτρίωσης.

Είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εμείς θα υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια των προσφύγων μας.

Μέχρι όμως να έρθει εκείνη η ευλογημένη ημέρα της λύσης, οφείλουμε ως πολιτεία, να προσφέρουμε στήριξη και ανακούφιση σε εκείνους που έχουν υποστεί στο μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις  της καταστροφής του 1974.

Είναι για αυτό το λόγο που προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα για τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου:

  • Δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών με τη δυνατότητα ετήσιας στήριξης, ως μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.
  • Να δοθεί το δικαίωμα αξιοποίησης και πώλησης του Συντελεστή Δόμησης των περιουσιών στα κατεχόμενα, με βάση την αξίας της ιδιοκτησίας – είτε από τον ίδιο τον πρόσφυγα, είτε από τους νόμιμους κληρονόμους του.
  • Επαναφορά προσφυγικών προγραμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού στα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσεως.
  • Επαναφορά των στεγαστικών σχεδίων Διαχωρισμού Οικοπέδων και παραχώρηση τους ως αντιστάθμισμα σε όσους μένουν σε Τουρκοκυπριακά σπίτια ή όταν το σπίτι που ανήγειραν δεν μπορεί να τιτλοποιηθεί.
  • Την παραχώρηση μακροχρόνιας μίσθωσης σε πρόσφυγες που διαμένουν σε τ/κ γη, την οποία μίσθωση θα μπορούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους ή και να την πουλήσουν.
  • Αύξηση της οικονομικής ενίσχυση της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων των Προσφυγικών Δήμων, Κοινοτήτων και Σωματείων.
  • Να μελετηθεί επισταμένα η δυνατότητα για Πέμπτη Διακρατική Προσφυγή η οποία μεταξύ άλλων θα επικαλείται τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας στους όρους εντολής που της έχει υποδείξει το ΕΔΑΔ για τις αποζημιώσεις των προσφύγων.
  • Επαναδιανομή Τ/Κ γης στην ορθή βάση στους πρόσφυγες βάση επαγγέλματος, ιδιοκτησίας και εισοδηματικών κριτηρίων.

Ταυτόχρονα θα διερευνηθούν και θα επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις κατοχής οικίας ή διαμερίσματος σε προσφυγικούς οικισμούς, αυτοστεγάσεις ή σε Τ/Κ περιουσίες από μη πρόσφυγες ή μη δικαιούχους.

Η Αλλαγή έρχεται...
00Μέρες
00Ώρες
00Λεπτά
00Μέρες